IBS w mediach

Wiedza i Życie o wilczych badaniach

W kwietniowym wydaniu „Wiedzy i Życia” ukazał się obszerny artykuł dr Sabiny Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” pt. „Wielki powrót wilka” o spektakularnym powiększeniu zasięgu tego gatunku w ostanich kilkunastu latach. W artykule kilkakrotnie wspomniano o „wilczych” projektach Instytutu.