Wydarzenia

Wkrótce Dni Otwarte Instytutu Biologii Ssaków PAN

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 20-24 maja 2013 roku odbędzie się druga edycja Dni Otwartych Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Podobnie jak w zeszłym roku, Instytut gościć będzie młodzież licealną z podlaskich szkół (z Białowieży, Bielska Podlaskiego, Brańska, Drohiczyna, Hajnówki i Siemiatycz) wraz z opiekunami  – w sumie około 350 osób. Tegoroczna edycja Dni Otwartych odbywać się będzie pod hasłem: „Przyroda ma fascynującą historię: Interdyscyplinarne badania historyczno-przyrodnicze w Instytucie Biologii Ssaków PAN„. Podczas całego tygodnia goście zapoznawać się będą z interdyscyplinarnymi badaniami nad historią przemian środowiska przyrodniczego na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Ten młody kierunek badawczy, który narodził się w Europie Zachodniej i USA w latach 70-tych XX wieku, od kilku lat rozwijany jest intensywnie pod kierownictwem prof. dr hab. Bogumiły Jędrzejewskiej w Zakładzie Biogeografii Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Program Dni Otwartych składa się z dwóch części. Podczas przedpołudniowej sesji wykładów goście zapoznają się z najnowszymi rezultatami badań nad:

  • odtwarzaną za pomocą badań archiwalnych, wykopalisk archeologicznych i analiz przyrodniczych historią obecności i wpływu człowieka na stan środowiska Puszczy Białowieskiej;
  • historią roślinności Puszczy Białowieskiej (badania paleoekologiczne);
  • historią pożarów w Puszczy Białowieskiej (badania dendrologiczne);
  • rekonstruowaną za pomocą całego wachlarza metod badawczych (m.in. za pomocą badań genetycznych) historią żubra, jelenia i bobra.

Podczas popołudniowej sesji zajęć warsztatowych goście będą mogli bliżej zapoznać się z metodami stosowanymi przy analizie źródeł pisanych i dawnych rycin pod kątem dziejów „leśnych ludzi”, w badaniach nad historią roślinności za pomocą analiz osadów torfowych oraz w odtwarzaniu dziejów lasu, w tym historii pożarów w lasach, z wykorzystaniem metod dendrologicznych.

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowi Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz zaprzyjaźnionych instytucji – Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiegoo oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa, Europejskiego Centrum Lasów Naturalnych w Białowieży.

Podczas Dni Otwartych w Instytucie Biologii Ssaków PAN chcielibyśmy pokazać młodzieży, która w niedługim czasie będzie musiała podjąć istotne decyzje dotyczące późniejszej ścieżki kariery zawodowej, czym jest zawód profesjonalnego uczonego i odkrywcy oraz jak niezwykłe rzeczy mogą być przedmiotem badań i dociekań. Chcielibyśmy, by ci młodzi ludzie złapali naukowego bakcyla i być może wrócili do Instytutu jako studenci (na praktyki studenckie, prace magisterskie), a być może – w dalszej perspektywie – kandydaci na pracowników naukowych. Chcemy też, by podlascy licealiści uwierzyli we własne możliwości – część wykładowców i prowadzących ćwiczenia to absolwenci tych samych szkół, z których przyjadą do nas goście.

Program dni otwartych