IBS w mediach

Wywiad z dr hab. Rafałem Kowalczykiem w Academii

W magazynie Academia popularyzują…cym naukę i publikowanym przez Polską Akademię™ Nauk ukazał się™ wywiad z dr hab. Rafał‚em Kowalczykiem – dyrektorem IBS PAN na temat ochrony i zarzą…dzania populacjami żubra.

Cał‚y wywiad można przeczytać tutaj