Wydarzenia

Wzrost IF czasopisma Mammal Research!

Czasopismo Mammal Research wydawane w imieniu IBS PAN przez wydawnictwo Springer zanotowało wzrost indeksu cytowań (IF). Opublikowany dzisiaj IF za 2017 r. wynosi 1,299!