Wydarzenia

Zapowiedź Letniej Szkoły Ekologii i Bioróżnorodności (24-29 maja 2010)

W maju przyszłego roku w Białowieży odbędzie się ostatnia edycja imprezy szkoleniowej pod nazwą Letnia Szkoła Ekologii i Bioróżnorodności w ramach realizowanego przez Zakład Badania Ssaków PAN projektu Unii Europejskiej BIOSEB. Szkoła organizowana jest dla młodych naukowców (doktorantów) wydziałów przyrodniczych uniwersytetów i instytutów badawczych z całego świata.

Podczas tygodniowego szkolenia, którego program wypełniony jest wykładami, ćwiczeniami laboratoryjnymi i terenowymi na terenie Puszczy Białowieskiej i Biebrzańskiego Parku Narodowego, uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu ochrony przyrody, biologii, genetyki i ekologii. Prezentowane będą najnowocześniejsze techniki badawcze. Nie zapominamy również o promowaniu naturalnych walorów województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Białowieskiej i Bagien Biebrzańskich.

Zajęcia Szkoły Letniej poprowadzą zaproszeni wykładowcy z Francji, Hiszpanii, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, eksperci z polskich ośrodków badawczych (m.in. Krakowa) oraz pracownicy naukowi Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży.

Szkoła Letnia jest finansowana w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Więcej szczegółów odnośnie programu Szkoły, warunków uczestnictwa i sposobu przesyłania zgłoszeń na stronie projektu oraz u koordynatora administracyjnego Szkół, dr Tomasza Samojlika.