Bez kategorii

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „R jako narzędzie GIS”

Zapraszamy na szkolenie „R jako narzędzie GIS” realizowane w ramach Open Forest Data Spring School, odbędą się one online, w języku angielskim. 5-6 maja 2022 r. Poprowadzi je znakomity specjalista dr hab. Jakub Nowosad

Forma warsztatów:

Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom możliwości przetwarzania, eksploracji i wizualizacji danych przestrzennych w języku R. Warsztaty będą składać się z sesji wykładowych, prezentujących podstawowe terminy i zagadnienia oraz pokazujących praktyczne przykłady oraz z sesji ćwiczeniowych, w trakcie których uczestnicy będą mogli sprawdzić oraz utrwalić nowo pozyskaną wiedzę.

– Link do zapisów i szczegółowego programu: komentarzu poniżej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Warsztaty są przeznaczone dla średnio-zaawansowanych użytkowników R zainteresowanych analizą danych przestrzennych oraz dla początkujących użytkowników R, którzy mają już doświadczenie z pracy z danymi przestrzennymi.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Uczestnicy warsztatów powinni mieć zainstalowane aktualne wersje programów R i RStudio.

Programy R i RStudio można pobrać za darmo pod następującymi linkami: http://www.r-project.org/ oraz https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/.
Lista pakietów i innych wymagań wstępnych zostanie podana kilka dni przed przed rozpoczęciem warsztatów.

ZAKRES MERYTORYCZNY
Dzień pierwszy:
• Odczyt i reprezentacja danych przestrzennych w R
• Tworzenie map w R z użyciem pakietu tmap
• Przetwarzanie atrybutów danych przestrzennych
• Przetwarzanie danych wektorowych z użyciem pakietu sf

Dzień drugi:
• Przetwarzanie danych rastrowych używając pakietu terra
• Transformacje układów współrzędnych
• Pozyskiwanie i eksport danych przestrzennych z poziomu R
• Łączenie R z algorytmami zawartymi w programach GIS: QGIS, SAGA GIS, GRASS GIS

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE PRZEZ FORMULARZ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_v_CvnrD7A3K_KE7o1dVi0YiUs-kR6nF-zbsXSeGaLiW8Yg/viewform