Wydarzenia

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Warszawa,21 grudnia 2017 roku

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze

Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieżyw wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 3/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku, wyłoniła kandydaturę dr. hab. Rafała Kowalczyka, prof. nadzw. Instytutu Biologii Ssaków PAN na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.          

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2018 roku powierzył dr hab. Rafałowi Kowalczykowi, funkcję Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 

Romuald Zabielski

 

dokument pdf