Wydarzenia

Zmarł Prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Tarkowski (1933-2016)

 

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 23 września 2016 odszedł prof. Andrzej Krzysztof Tarkowski.

Profesor Tarkowski był związany z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży w pierwszych latach swojej działalności naukowej (1956 – 1959) i jednocześnie w pierwszym okresie istnienia Instytutu (wówczas Zakładu Badania Ssaków PAN). To tu prowadził swoje pionierskie prace naukowe nad rozwojem wczesnych komórek zarodkowych, które doprowadziły do powstania nowoczesnej embriologii eksperymentalnej ssaków. Profesor Andrzej Tarkowski był również przez cały okres istnienia Instytutu Biologii Ssaków PAN (aż do swojej śmierci) członkiem Rady Naukowej, a przez wiele lat również  jej przewodniczącym.
Pionierskie badania Profesora Tarkowskiego były podstawą rozwoju badań w dziedzinie embriologii i komórek macierzystych, umożliwiły zrozumienie fundamentalnych kwestii związanych z rozwojem zarodków ssaków, miały kluczowy wpływ na rozwój technik związanych m.in. z klonowaniem i diagnostyką przedimplantacyjną i były inspiracją dla wielu uczonych na świecie.
Profesor Andrzej Tarkowski pozostanie w naszej pamięci jako wybitny uczony, znakomity nauczyciel, ale także wspaniały człowiek i przyjaciel.