Wydarzenia

Zmarł Prof. dr hab. Franciszek Kobryńczuk (1929-2016)

Z głębokim żalem żegnamy profesora Franciszek Kobryńczuka, zmarłego 29 lipca, wybitnego anatoma, nauczyciela akademickiego i poetę. Był przyjacielem i wieloletnim współpracownikiem  IBS PAN. Prof. Kobryńczuk całe swoje życie zawodowe związał z Katedrą Anatomii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego SGGW. Prowadzone przez Niego prace naukowe dotyczyły anatomii zwierząt a duża ich część poświęcona była budowie żubrów i żubroni. Jego rozprawa habilitacyjna dotycząca wpływu  inbredu żubra na kształt i wielkość szkieletu stanowiła ważny wkład w badania nad restytucją i ochroną żubra.

Jego prace publikowane wspólnie z pracownikami IBS PAN dotyczyły zmienności czaszki żubrów nizinnych. Prof. Kobryńczuk opublikował ponad 70 prac oryginalnych i ponad 200 artykułów popularno naukowych. Wiele swoich działań poświęcił popularyzacji  historii i idei ochrony żubra w. Był człowiekiem wielu talentów, miał duże zdolności pedagogiczne i matematyczne, malował i rzeźbił, a przede wszystkim był poetą. Wydał około 40 tomów wierszy. Przez fachowców jest wymieniany obok Jana Brzechwy i Juliana Tuwima jako trzeci tej klasy autor poezji dla dzieci.  Jest autorem największej liczby współczesnych wierszy dotyczących żubra. Dla uczczenia 80-ej rocznicy restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej Profesor napisał kilkadziesiąt wierszy o żubrze wydanych w 2009 r. przez Białowieski Park Narodowy w książce „Rysowanie Żubra”. Śmierć Profesora Franciszka Kobryńczuka jest wielka stratą dla nauki i poezji polskiej.