Wydarzenia

Zmarł Prof. dr hab. Roman Andrzejewski (1930-2015)

Zmarł Prof. dr hab. Roman Andrzejewski (1930-2015)

Z głębokim żalem żegnamy Profesora Romana Andrzejewskiego, wybitnego zoologa, nauczyciela akademickiego, autora ponad 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych. W swojej pracy naukowej zajmował się ekologią populacji drobnych gryzoni, zajęcy i dzików oraz zagadnieniami funkcjonowania środowiska przyrodniczego. W latach 1962-1963 profesor Andrzejewski był pracownikiem Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, a w latach 1978-1998 członkiem Radu Naukowej Zakładu, pełniąc również funkcję jej Przewodniczącego. W swojej autobiograficznej książce z 2010 r. pisał: „Przyroda Parku Pałacowego i Białowieskiego Parku Narodowego i przyroda lasów w Puszczy Białowieskiej działała na mnie swym szczególnym pięknem. Polubiłem ją bardzo i przysiągłem sobie, że będę tu przyjeżdżał przez całe życie i wiernie to realizuję”. Śmierć Profesor Romana Andrzejewskiego jest niepowetowaną stratą dla polskiej teriologii i ekologii.