Marta Szurlej
Tytuł naukowy:
mgr
Stanowisko:
doktorantka
Zakład:
Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii
Opiekun naukowy:
dr hab. Ireneusz Ruczyński
Edukacja i stopnie naukowe
  • Magister: 2017, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Biologia (ekologia kręgowców)
Profil badawczy

Głównymi zainteresowaniami naukowymi Marty Szurlej jest ekologia i ekologia behawioralna nietoperzy, faunistyka, oraz rola nietoperzy owocożernych w ekosystemach wyspowych Paleotropiku. Praca magisterska miała na celu zinwentaryzowanie kolonii  i zbadanie czynników wpływających na rozmieszczenie nietoperzy wokół  rezerwatu „Jezioro Drużno”. Obecnie  realizowany  projekt doktorski dotyczy roli nietoperzy i owadów  w transferze materii organicznej pomiędzy środowiskiem wodnym i leśnym.

Doświadczenie międzynarodowe

2019– Wyprawa badawcza do Kolumbii – inwentaryzacja chiropterofauny i ornitofauny w planowanym rezerwacie przyrody (Sibundoy, Putumayo). Wyjazd we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i fundacją „Biodiversitatis” -3 tygodnie.

Projekty badawcze

2016-2018Analysis of the occurrence of Barbastelle bat Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) in the Europeanlowlandforest and the influence of local environmental factors on itsdistribution: The Białowieża Forest case study. (Grant DGLP, projekt realizowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa).