Seminarium o planach ochronnych Natura 2000

Wydarzenia

Seminarium o planach ochronnych Natura 2000

  W dniu 07 października 2010r. w Białowieży odbyło się seminarium pt. „Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska”. Organizatorem seminarium był Zakład Badania Ssaków Polskiej...
Dwa nowe wydawnictwa ZBS

Wydarzenia

Dwa nowe wydawnictwa ZBS

Zakład Badania Ssaków wydał w ramach projektu BIOSEB Summer Schools in Biology and Biodiversity książkę „Sztuka tropienia zwierząt” autorstwa prof. Włodzimierza Jędrzejewskiego oraz prof. Wadzima Sidarowicza. „Celem autorów jest przekazanie...
ZBS zrealizuje nowy projekt LIFE

Wydarzenia

ZBS zrealizuje nowy projekt LIFE

ZBS PAN podpisał z Komisją Europejską oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na realizację projektu „Ochrona siedlisk ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych...
W ZBS odbyły się wartsztaty pisania prac naukowych

Wydarzenia

W ZBS odbyły się wartsztaty pisania prac naukowych

W dniach 28-30 września 2010 r. w Zakładzie Badania Ssaków odbył się kurs pisania publikacji naukowych w języku angielskim. Zajęcia miały charakter warsztatów i były prowadzone przez wieloletniego redaktora czasopisma OIKOS – dr Linusa Svenssona ze Szwecji. W...
ZBS oraz SdN Wilk nagrodzeni za korytarze ekologiczne

Wydarzenia

ZBS oraz SdN Wilk nagrodzeni za korytarze ekologiczne

Z przyjemnością informujemy, że ZBS i SDN WILK otrzymali wspólnie międzynarodową nagrodę Infra Eco Network Europe (IENE) za projekt pt. „Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy ciągłością ekologiczna a infrastukturą transportową w Polsce”. Projekt zwyciężył w...