Nagroda im. Artura Rojszczaka dla dr. Tomasza Samojlika!

Wydarzenia

Nagroda im. Artura Rojszczaka dla dr. Tomasza Samojlika!

W sobotę, 22 maja 2010, w czasie dorocznego zebrania Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozstrzygnięto konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagrodę tę Klub przyznaje młodym, wyróżniającym się uczonym, którzy charakteryzują się humanistyczną...
Acta Theriologica w Springerze!

Wydarzenia

Acta Theriologica w Springerze!

Z przyjemnością informujemy, że dyrekcja ZBS PAN podpisała umowę  z wydawnictwem Springer w sprawie wydawania czasopisma naukowego Acta Theriologica. Dzięki nawiązanej współpracy, nasze czasopismo uzyska nową szatę graficzną, nowoczesne narzędzia do redagowania pisma,...
Konferencja żubrowa w ZBS PAN – podsumowanie

Wydarzenia

Konferencja żubrowa w ZBS PAN – podsumowanie

W dniach 25-27 lutego 2010 r. odbyła sie w Białowieży międzynarodowa konferencja „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej”. Konferencję zorganizował Zakład Badania Ssaków PAN we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym, Regionalną Dyrekcją Lasów...

Wydarzenia

Seminarium prof. Krisa Hundertmarka

Nowy pracownik Zakładu Badania Ssaków PAN i jeden z najbardziej uznanych na świecie badaczy genetyki łosi, prof. Kris Hundertmark z Uniwersytetu Alaski w Fairbanks, wygłosił wykład pt. „Historical effects of climate change on moose distribution, demography and...

Wydarzenia

Spotkanie z nowym dyrektorem ZBS PAN

W związku z mianowaniem prof. Włodzimierza Jędrzejewskiego na pełniącego obowiązki dyrektora ZBS, odbyło się krótkie spotkanie z pracownikami naszego Zakładu. Nowy dyrektor poinformował o swojej wizji rozwoju placówki oraz działaniach, jakie chce podjąć przez okres...