Eliza Kondzior
Stanowisko:
Doktorantka
Zakład:
Ekologii Populacji
Edukacja i stopnie naukowe
  • Mgr: 2017, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Zakład Ekologii Zwierząt
  • Lic.: 2015, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Zakład Ekologii Zwierząt
Profil badawczy

Zainteresowania naukowe Elizy Kondzior związane są z ekologią dróg, herpetologią oraz parazytologią. W swojej pracy magisterskiej analizowała wpływ czynników środowiskowych, takich jak: typ siedliska, pora roku i warunki meteorologiczne, na śmiertelność kręgowców na Carskiej Drodze w Biebrzańskim Parku Narodowym. Obecnie realizowany projekt doktorski ma na celu poznanie czynników wpływających na poziom zarażenia ssaków drapieżnych sparganozą (Spirometra erinaceieuropaei).

Projekty badawcze
  • „Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt"